UI+UX Designer için 40tan Fazla En İyi Tasarım Blogu Uncategorized WRAP YOUR MIND around NEURAL NETWORKS

WRAP YOUR MIND around NEURAL NETWORKS

artificial intelligence is playing an ever increasing function in the lives of civilized nations, though most citizens most likely don’t recognize it. It’s now commonplace to speak with a computer when calling a business. Facebook is ending up being frightening precise at acknowledging faces in uploaded photos. Physical interaction with wise phones is ending up being a thing of the past… with Apple’s Siri as well as Google Speech, it’s slowly however surely ending up being easier to just talk to your phone as well as tell it what to do than typing or touching bir ikon. try this if you haven’t before — if you have an Android phone, state “OK Google”, complied with by “Lumos”. Bu sihirdir!

Advertisements for products we’re thinking about appear on our social network accounts as if something is reading our minds. reality is, something is reading our minds… though it’s difficult to pin down precisely what that something is. An advertisement may appear for something that we want, even though we never realized we desired it up until we see it. This is not coincidental, however stems from an AI algorithm.

At the heart of many of these AI applications lies a process understood as Deep Learning. There has been a great deal of talk about Deep discovering lately, not only right here on Hackaday, however around the interwebs. as well as like most things associated to AI, it can be a bit challenging as well as difficult to comprehend without a strong background in computer science.

If you’re familiar with my quantum theory articles, you’ll understand that I like to take challenging subjects, strip away the complication the very best I can as well as explain it in a method that anyone can understand. It is the goal of this article to apply a similar approach to this concept of Deep Learning. If neural networks make you cross-eyed as well as machine discovering provides you nightmares, checked out on. You’ll see that “Deep Learning” seems like a daunting subject, however is truly just a $20 term utilized to explain something whose underpinnings are fairly simple.

Makine öğrenme

When we program a machine to perform a task, we compose the directions as well as the machine performs them. For example, LED on… LED off… there is no requirement for the machine to understand the expected result after it has completed the instructions. There is no reason for the machine to understand if the LED is on or off. It just does what you told it to do. With machine learning, this process is flipped. We tell the machine the result we want, as well as the machine ‘learns’ the directions to get there. There are a number of methods to do this, however let us focus on an simple example:

Early neural network from MIT
If I were to ask you to make a bit robot that can guide itself to a target, a simple method to do this would be to put the robot as well as target on an XY Cartesian plane, as well as then program the robot to go so many units on the X axis, as well as then so many units on the Y axis. This simple technique has the robot just bring out instructions, without really understanding where the target is.  It works only when you understand the coordinates for the starting point as well as target. If either changes, this approach would not work.

Machine discovering enables us to offer with altering coordinates. We tell our robot to discover the target, as well as let it figure out, or learn, its own directions to get there. One method to do this is have the robot discover the distance to the target, as well as then move in a random direction. Recalculate the distance, move back to where it started as well as record the distance measurement. Repeating this process will provide us a number of distance measurements after moving from a fixed coordinate. After X amount of measurements are taken, the robot will move in the direction where the distance to the target is shortest, as well as repeat the sequence. This will ultimately enable it to reach the target. In short, the robot is just utilizing trial-and-error to ‘learn’ exactly how to get to the target. See, this stuff isn’t so difficult after all!

This “learning by trial-and-error” concept can be represented abstractly in something that we’ve all heard of — a neural network.

Neural Networks For Dummies

Neural networks get their name from the mass of neurons in your noggin. While the general network is absurdly complex, the operation of a single neuron is simple. It’s a cell with a number of inputs as well as a single output, with chemical-electrical signals providing the IO. The specify of the output is determined by the number of active inputs as well as the stamina of those inputs. If there are sufficient active inputs, a threshold will be crossed as well as the output will ended up being active. Each output of a neuron acts as the input to one more neuron, producing the network.

Perceptron diagram via exactly how to Train a Neuarl NePrateek Joshi’nin Python’da Twork
Silisondaki bir nöronu (ve dolayısıyla sinir ağını) yeniden oluşturmak aynı şekilde basit olmalıdır. Toplam bir şeye bir çok girdiniz var. Girişleri yukarı, aynı zamanda belirli bir eşiği geçerlerse, bir tane çıkarırlar. Başka bir sıfır çıktı. Bingo! Bu bize bir nöron taklit etmesine izin verirken, ne yazık ki son derece yararlı değil. Bit Silikon Nöronumuzu Flash Belleğinde saklamaya değer hale getirmek için, girdileri ve ayrıca çıktıları daha az ikili hale getirmek için gerekli …

1940’ların sonlarında, Frank Rosenblatt adına göre bir adam, bu şeyi perceptron denir. PERCEPTRON, önceki paragrafta, birkaç istisna dışında açıkladığımız bit silikon nöronumuz gibidir. En önemlisi, girdilerin ağırlıkları olmasıdır. Ağırlıkların yanı sıra biraz geri bildirimlerin yanı sıra, en büyüleyici bir yetenek kazanıyoruz … öğrenme yeteneği.

Kdnuggets aracılığıyla kaynak
Hedefe nasıl ulaşacağınızı öğrenen bit robotumuza geri dönün. Robotu bir sonuç sağladık, ayrıca, bir XY koordinat sistemindeki mesafe ölçümlerinin yanı sıra rastgele hareketlerin yanı sıra rastgele hareketlerin yanı sıra rastgele hareketlerin yanı sıra sonuç ölçümlerinin nasıl gerçekleştirileceğini tespit etmek için kendi talimatlarını oluşturduk. Bir perceptron kavramı bu sürecin bir soyutlamasıdır. Yapay nöronun çıktısı bizim sonucumuzdur. Nöronun bize belirli bir girdi grubu için beklenen bir sonuç vermesini istiyoruz. Bunu, nöronun, istediklerimizin sonucuna ulaşana kadar girdilerin ağırlıklarını değiştirerek gerçekleştiriyoruz.

Ağırlıkların ayarlanması, bir geri bildirim türü olan geri dönüşü olan bir işlem tarafından yapılır. Böylece bir dizi giriş, bir dizi ağırlık ve bir sonuç var. Sonuçun istediğimiz yerden tam olarak ne kadar uzak olduğunu belirliyoruz, daha sonra degrade iyi olarak anlaşılan matematiksel bir fikri kullanan ağırlıkları değiştirmek için farkı (hata olarak bilinir) kullanırız. Bu ‘ağırlık ayarlama’ işlemi sıklıkla eğitim olarak adlandırılır, ancak biraz robotumuzdan başka bir deneme ve hata işleminden başka bir şey değildir.

Derin öğrenme

Derin keşif, bugünlerde iottan daha fazla tanımlı görünüyor. Bununla birlikte, en basit olanı, en çok doğrudan önümüzde bir tanesi keşfedebilirim, girişin yanı sıra çıktı ile kompleks problemleri çözmek için kullanılmış olan bir veya daha fazla katmana sahip bir sinir ağıdır. Temel olarak, derin keşif, geleneksel bilgisayarların yapması için gerçekten zor olan şeyler yapmak için kullanılan karmaşık bir sinir ağıdır.

Kun Chen’in derin keşfedilmesine yönelik bir kukla rehberi ile derin keşif diyagramı
Girişin yanı sıra çıktının arasında katmanlar, Sinir netinin karmaşıklığını önemli ölçüde artırır. Her katmanın belirli bir amacı vardır ve bir hiyerarşide düzenlenmiştir. Örneğin, bir görüntüdeki bir feline belirlemek için eğitilmiş derin bir keşif kursamanız olsaydı, ilk kat katman, yayların yanı sıra belirli çizgi bölümleri arayabilir. Hiyerarşide daha yüksek diğer katmanlar, ilk katmanın çıktısına ve ayrıca daireler veya üçgenler gibi daha karmaşık şekilleri belirlemeye çalışacaktır. Daha yüksek katmanlar bile gözler veya bıyıklar gibi nesneleri arayacaktır. Hiyerarşik sınıflandırma tekniklerinin daha ayrıntılı bir açıklaması için, makalelerimi değişmeyen temsillerle ilgili kontrol ettiğinizden emin olun.

Bir katmanın gerçek çıktısı, bir deneme ve hata işlemi ile eğitildiğinden tam olarak anlaşılmamıştır. Aynı resimle birlikte eğitilmiş iki benzer derin keşfedilen sinir ağları, gizli katmanlarından farklı çıktılar yaratacaktır. Bu, mit keşfettiği gibi bazı rahatsız edici sorunlar getiriyor.

Şimdi birinin makine öğrenmesi, sinir ağları ve derin öğrenme hakkında konuştuğunu duyduğunuzda, en azından ne olduğu ve daha da önemlisi, tam olarak nasıl çalıştığını duydunuz. Sinir ağları, şimdi uzun zamandır etrafta olmalarına rağmen bir sonraki büyük şey gibi görünüyor. [Steven Dufresne’s] makalesini, yıllar içinde değiştirenler hakkında, elinizi makine öğreniminde elinizi denemek için tensorflow kullanması konusunda öğreticisine girin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *