WAP Kontrollü Ev Otomasyonu

[Josh], bir süre önce yaptığı bir ev otomasyon projesinde gönderildi. Toplam sekiz anahtarlı çıkış var. Projenin ana odağı, herhangi bir cep telefonundan uzaktan kumanda için WAP erişimi idi. Kontrol kutusu, bir fotoğraf mikrodenetleyici kullanarak sekiz servoyu kontrol etmek için [Ashley Roll] tarafından bir tasarıma dayanır. Java’da yazılmış bir dinleyici uygulaması, kontrol web sayfasını izler ve Seri port vasıtasıyla tahtaya sinyaller gönderir. Opto-izole edilmiş 240V katı hal röleleri için her birinin her biri için kullandı. Tüm parçalar sitede mevcuttur ve yeterince ilgi varsa, ısmarlama bir kontrol panosu tasarımı bile olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *